contact_phone 041-34477065

وجود وب سایت شما، به مطالب و مواد گرافیکی مانند کلمات، نمادهای بصری و گرافیکی، فایلهای صوتی و تصویری که برای آن انتخاب می کنید وابسته است.

در واقع این وب سایت نمادی از شرکت یا تشکیلات شما است که در سطح جهانی عرضه میشود.

 

اهمیت متن وب سایت در نتایج جستجو

گوگل تمام صفحاتی را که موضوع آنها با عبارتی که شما جستجو کرده اید مرتبط است لیست می کند، اما اینکه چه صفحاتی از کدام سایتها در صدر نتایج جستجو قرار می گیرند به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از آنها تراکم کلمات کلیدی است بنابراین باید سعی کنید متن شما به تعداد منطقی کلمات کلیدی داشته باشد؛ به عبارتی دیگر باید از فوت و فن های ایجاد محتوای سایت بهینه بهره برد.
برای این منظور صدرافزار می تواند متن شما را به گونه ای تنظیم کند که نسبت کلمات کلیدی به کل کلمات موجود در متن قابل توجه باشد.
اگر از کلمات مرتبط ولی با اشکال مختلف در وب سایت خود استفاده کنید به طوریکه این کلمات با موضوع سایت شما ارتباط داشته باشد موتورهای جستجو را متقاعد خواهید کرد که وب سایت شما دارای محتویات متناسب با آنچه جستجو شده است می باشد.

اهمیت کلمات کلیدی در ایجاد محتوای سایت

اندازه گیری تراکم کلمات کلیدی کار مشکلی است و باید توجه داشته باشید هنگام تهیه متن وب سایت در استفاده از کلمات کلیدی زیاده روی نکنید.
یک کلمه به تعداد محدود می تواند در یک متن تکرار شود و اگر شما بیش از حد آنها را تکرار کنید (تقلب کنید) موتور جستجوی گوگل به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی ترافیک متوجه می شود و رتبه صفحه شما در این موتور جستجو پایین می آید. یا حتی ممکن است کلاً سایت شما را از لیست خود حذف کند.

 

© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار