contact_phone 041-34477065

۱-ویبره و صدای زنگ گوشی را قطع کنید.

۲-از فلاش استفاده نکنید.

۳-میزان نور صفحه نمایشگر را کم کنید.

۴-برنامه هایی که نیاز ندارید را غیر فعال کنید.

۵-به جای تماس و ایمیل از پیامک استفاده کنید.

۶-صداها و آلارم های غیر ضروری را قطع کنید.

۷-فقط برای برقراری تماس های ضروری از گوشی استفاده کنید.

۸-اگر در منطقه ای هستید که آنتن ضعیف است گوشی را خاموش نمایید.

۹-زماني كه شارژ گوشي شما كامل نشده ، آن را از شارژ بكشيد

۱۰-گوشی را از گرما دور نگهدارید.

© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار