contact_phone 041-34477065

پیشرفت در responsive design. در واقع این نوع طراحی در سال۲۰۱۲ روی کار آمد، اما تصور کنید تکنولوژی با چه سرعتی تغییر میکند که تنها دوازده ماه بعد ما انتظار انقلاب بزرگتری در این زمینه داریم. نقاط جدایی، همان نقاط کلیدی مورد توجه خواهند بود و بهینه‌ سازی متحرک، برای تجربه بهتر کابر، در روند طراحی همه دستگاه‌ها خیلی زودتر در نظر گرفته میشود.

- Flash دیگر استفاده نخواهد شد. مدتی است فلش به آخر راه نزدیک میشود، به دو دلیل: فایده ناچیزش در سئو و نیز نبودن دستگاهای پشتیبان کننده آن، اما پیش بینی میشود ۲۰۱۳ صریحا پایان کار آن باشد.

- اهمیت تایپوگرافی، طرح بندی و تصاویر بیشتر خواهد شد. محتوا باید نقش اصلی را بگیرد و این به آن معنی است که…
پیشرفت در تایپوگرافی نیز میتواند نتیجه آن باشد، صرفا با تاکید بیشتر روی طراحی مناسب(مخصوصا برای دستگاهای سیار که سادگی یک نکته کلیدیست)، اما همچنان سایتهای زیادی از تصاویر high impact برای جلب توجه استفاده میکنند.

- فضای سفید بیشتر. برای طراحی سایت موثر فضای سفید همیشه مهم بوده‍‌‌‌ است، اما چند ماهی است که مورد توجه قرار گرفته است. این گرایش در سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت، …

- اجتماع شبکه‌های اجتماعی بیشتر. آیا احتیاج به گفتن دارد؟!

- طرحهای رنگی ماهرانه. در زمانی کهcolor blocking تب داغی دارد، در چند ماه اخیر دیده شده بعضی طراحان برای پایانی آرام و در عین حال حرفه ای به نقشه ها یا طرحهای رنگی ملایم رو آورده اند.

© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار