گروه بندی محصولات
فروشگاه اینترنتی
85,000,000.00 ﷼ 85,000,000.00 ﷼ 85000000.0 IRR
دامنه خارجی .com
8,480,200.00 ﷼ 8,480,200.00 ﷼ 8480200.0 IRR
دامنه ایرانی .ir
348,800.00 ﷼ 348,800.00 ﷼ 348800.0 IRR
کارت ویزیت هوشمند
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت وب سایت
132,000,000.00 ﷼ 132,000,000.00 ﷼ 132000000.0 IRR
چت انلاین
28,000,000.00 ﷼ 28,000,000.00 ﷼ 28000000.0 IRR
تالار گفتگو
54,000,000.00 ﷼ 54,000,000.00 ﷼ 54000000.0 IRR
نرخ ارز خودکار
42,000,000.00 ﷼ 42,000,000.00 ﷼ 42000000.0 IRR
بازاریابی SMS
24,000,000.00 ﷼ 24,000,000.00 ﷼ 24000000.0 IRR
بازاریابی ایمیل
53,000,000.00 ﷼ 53,000,000.00 ﷼ 53000000.0 IRR
اتوماسیون بازاریابی
220,000,000.00 ﷼ 220,000,000.00 ﷼ 220000000.0 IRR
رویدادها
34,000,000.00 ﷼ 34,000,000.00 ﷼ 34000000.0 IRR
قرارملاقات
72,000,000.00 ﷼ 72,000,000.00 ﷼ 72000000.0 IRR
مدیریت ارتباط با مشتری
141,000,000.00 ﷼ 141,000,000.00 ﷼ 141000000.0 IRR
فروش
54,000,000.00 ﷼ 54,000,000.00 ﷼ 54000000.0 IRR
پایانه فروش
148,000,000.00 ﷼ 148,000,000.00 ﷼ 148000000.0 IRR
امضا الکترونیکی
164,000,000.00 ﷼ 164,000,000.00 ﷼ 164000000.0 IRR
حمل و نقل
54,000,000.00 ﷼ 54,000,000.00 ﷼ 54000000.0 IRR
مدیریت حق اشتراک
127,000,000.00 ﷼ 127,000,000.00 ﷼ 127000000.0 IRR
اجاره
128,000,000.00 ﷼ 128,000,000.00 ﷼ 128000000.0 IRR
مدیریت اسناد
143,000,000.00 ﷼ 143,000,000.00 ﷼ 143000000.0 IRR
VOIP
250,000,000.00 ﷼ 250,000,000.00 ﷼ 250000000.0 IRR
پروژه
173,000,000.00 ﷼ 173,000,000.00 ﷼ 173000000.0 IRR
مدیریت ساعات کارکرد
54,000,000.00 ﷼ 54,000,000.00 ﷼ 54000000.0 IRR
سامانه پشتیبانی
142,000,000.00 ﷼ 142,000,000.00 ﷼ 142000000.0 IRR
خدمات درب محل
142,000,000.00 ﷼ 142,000,000.00 ﷼ 142000000.0 IRR
حسابداری
142,000,000.00 ﷼ 142,000,000.00 ﷼ 142000000.0 IRR
مدیریت بودجه
53,000,000.00 ﷼ 53,000,000.00 ﷼ 53000000.0 IRR
صدور فاکتور
53,000,000.00 ﷼ 53,000,000.00 ﷼ 53000000.0 IRR
مدیریت چک
64,000,000.00 ﷼ 64,000,000.00 ﷼ 64000000.0 IRR
حسابداری تلفیقی
320,000,000.00 ﷼ 320,000,000.00 ﷼ 320000000.0 IRR
انبار
220,000,000.00 ﷼ 220,000,000.00 ﷼ 220000000.0 IRR
خرید
67,000,000.00 ﷼ 67,000,000.00 ﷼ 67000000.0 IRR
تعمیرات
67,000,000.00 ﷼ 67,000,000.00 ﷼ 67000000.0 IRR
تولید (MRP)
148,000,000.00 ﷼ 148,000,000.00 ﷼ 148000000.0 IRR
کنترل کیفیت
148,000,000.00 ﷼ 148,000,000.00 ﷼ 148000000.0 IRR
مدیریت چرخه محصول
148,000,000.00 ﷼ 148,000,000.00 ﷼ 148000000.0 IRR
نگهداری
148,000,000.00 ﷼ 148,000,000.00 ﷼ 148000000.0 IRR
استخدام
72,000,000.00 ﷼ 72,000,000.00 ﷼ 72000000.0 IRR
مرخصی
72,000,000.00 ﷼ 72,000,000.00 ﷼ 72000000.0 IRR
حضور و غیاب
83,000,000.00 ﷼ 83,000,000.00 ﷼ 83000000.0 IRR
حقوق و دستمزد
187,000,000.00 ﷼ 187,000,000.00 ﷼ 187000000.0 IRR
هزینه ها
65,000,000.00 ﷼ 65,000,000.00 ﷼ 65000000.0 IRR
برنامه ریزی
65,000,000.00 ﷼ 65,000,000.00 ﷼ 65000000.0 IRR
نظرسنجی
65,000,000.00 ﷼ 65,000,000.00 ﷼ 65000000.0 IRR
ارزیابی
65,000,000.00 ﷼ 65,000,000.00 ﷼ 65000000.0 IRR
تایید ها
65,000,000.00 ﷼ 65,000,000.00 ﷼ 65000000.0 IRR
وسیله های نقلیه
42,000,000.00 ﷼ 42,000,000.00 ﷼ 42000000.0 IRR
مدیریت وام کارکنان
72,000,000.00 ﷼ 72,000,000.00 ﷼ 72000000.0 IRR
ارجاع کارمندان
72,000,000.00 ﷼ 72,000,000.00 ﷼ 72000000.0 IRR
دانش
88,000,000.00 ﷼ 88,000,000.00 ﷼ 88000000.0 IRR
اینترنت اشیا (IOT)
480,000,000.00 ﷼ 480,000,000.00 ﷼ 480000000.0 IRR
پشتیبانی درج اطلاعات
90,000,000.00 ﷼ 90,000,000.00 ﷼ 90000000.0 IRR
آموزش اضافی
100,000,000.00 ﷼ 100,000,000.00 ﷼ 100000000.0 IRR
سرور اختصاصی EX44 ایران سرور
40,990,000.00 ﷼ 40,990,000.00 ﷼ 40990000.0 IRR