contact_phone 041-34477065

امروزه آموزشگاه های موسیقی مشقت های فراوانی درباره مدیریت آموزشگاه شان میکشند، مشکلاتی که هم از سوی هنرجویان و هم از سوی اساتید ایجاد شده و دغدغه های فراوانی ایجاد میکند.


به همین دلیل بر آن شدیم تا نرم افزاری مطابق استاندارد بین المللی طراحی و توسعه دهیم.

نرم افزاری که نه تنها در سیستم های کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد بله یک سیستم حرفه ای تحت وب می باشد تا اگر آموزشگاهی دارای چندین دپارتمان باشد و یا دارای شعبات فراوان باشد بتواند با یک سیستم تمامی شعبات را مدیریت کند.

این سیستم بر اساس نیاز های یک آموزشگاه موسیقی تولید شده و برای توسعه این نرم افزار با اساتید و هنر جو های زیادی مصاحبه و نظرسنجی شده است تا بتوان یک سیستم ایده آل که هم مدیریت اموزشگاه راضی باشد و هم هنرجو و هم اساتید که بتوانند حساب های خود را مدیریت کنند و یا با یکدیگر در ارتباط باشند تولید شده است

این نرم افزار تحت وب دارای 3 پنل مجزا می باشد:

  • آموزشگاه موسیقی
  • اساتید
  • هنرجو

که به تفکیک به توضیحات هر یک از بخش ها میپردازیم و امکانات آن ها را توضیح میدهیم


آموزشگاه موسیقی:

  • مدیریت و ثبت اطلاعات هنرجویان 
  • مدیریت و ثبت اطلاعات اساتید
  •  
© 2017 SadrAfzar لوگوی صدر افزار