محصولات و خدمات

نرم افزار عملیات حرارتی

نرم افزار لابراتوار دندانسازی 

سیستم مدیریت سازمانی ERP


سیستم صندوق فروشگاهی


نرم افزار سالن های زیبایی

سیستم مدیریت باشگاه ورزشی


سیستم مدیریت مربیان ورزشی

سیستم مدیریت کلینیک ها و درمانگاه ها


سیستم مدیریت تولید صنعتی


باشگاه مشتریان و crm انجمن ها

Our References

We are in good company.